Pinterest

zondag 11 april 2010

Climate Control

Climate Control

donderdag 8 april 2010

Het NIVRE, overkoepelend orgaan van register-experts heeft gisteren het jaarlijks Rendez-vous d'Expertise weer gehouden in de Rai in Amsterdam. De opkomst was zoals verwacht heel goed, men (de register-expert) gaat er mede heen om punten te verwerven voor de Permanente Educatie. Ik denk dat niemand er nog bij stil heeft gestaan, dat de ramp in Enschede aanstonds al weer 10 jaar geleden is. Wie wist er nog hoeveel doden daarbij zijn gevallen? Oud-burgemeester Mans hield een levendig en emotionerend verhaal, voorzien van de bekende beelden. De heer Mans is een goede prater, maar ook een druk bezet man en moest er aan worden herinnerd, dat hij om vier uur toch echt weer moest vertrekken. Daarna viel de volgende spreker, Ad Westerhof, een beetje in een gat. Slecht voorbereid, rommelig, de beelden niet bij de teksten en ook erg onsamenhangend, bleef het onderwerp "rampen". De lezing zelf was ook een ramp. Datgene wat wel zeer duidelijk overkwam is, dat rampen grote inkomsten betekenen voor een selecte groep expertisebureaus aangesloten bij BCE. Binnen het Nivre als overkoepelend orgaan en onder experts is dat feit een levendige discussie.
Na de pauze kwam een goede en humorvolle spreker aan bod, over het verbeteren van relaties. Zijn uitspraak: "je moet een klant niet behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden, maar je moet een klant behandelen zoals die klant behandeld wil worden", is een echte eye-opener. Gesterkt door dit laatste onderwerp stond er na afloop een goed verzorgd buffet klaar.