Pinterest

woensdag 24 februari 2010

Contra-expertises

Het gebeurt vaak, dat men na uitkering van bijvoorbeeld een brand- of een diefstalschade met een gevoel blijft zitten, dat men niet volledig schadeloos is gesteld. Er is kortom aan waarde meer verdwenen, dan er is vergoed. Dat kan komen omdat de verzekeringspolis een maximering kent voor lijfsieraden en contant geld. Maar het kan ook zijn dat de expert die de schade heeft vastgesteld aan de hand van de overlegde beschrijvingen, foto's en aankoopnota's tot een ander oordeel is gekomen dan u dacht. In dit laatste geval is het belangrijk te weten, dat u zich niet hoeft neer te leggen bij de schadevaststelling door de expert. U kunt een contra-expert benoemen. In vrijwel alle gevallen kost u dit niets, maar is het een recht op uw verzekeringspolis. De kosten van de contra-expert zijn voor rekening van uw verzekeringsmaatschappij.
De expert van de maatschappij en de contra-expert benoemen samen een arbiter, waarna een akte van contra-expertise kan worden opgemaakt. De arbiter doet uitspraak indien de expert en de contra-expert er samen niet uitkomen. Met deze procedure is gewaarborgd, dat u een reële schadevergoeding ontvangt.

donderdag 11 februari 2010

11 februari 2010

De veiling van De Eland is weer achter de rug. De algemene indruk is dat er voldoende interesse is, voldoende kopers ook. De meeste lots zijn verkocht net onder de richtprijs. Ook de collectie jukeboxes werd op één na verkocht.
Tezamen met andere berichten uit de markt als een recordprijs voor een paneeltje van Adriaen Coorte, een recordprijs voor een Jan van Schoonhoven durf ik wel een stelling los te laten. Ook in tijden van malaise draaien de veilingen en toppers in het segment blijven topprijzen genereren.