Pinterest

maandag 22 november 2010

veilinghuis De Eland


Ook dit keer waren de kijkdagen goed bezocht, veel handelaren maar ook veel particulieren. Mijn indruk is, dat veilingen momenteel drukker bezocht worden door particulieren. Er is een groeiend besef, dat tweedehands en antiek "groen" zijn. Immers het is al gemaakt en gebruikt, er hoeven geen nieuwe grondstoffen te worden aangeboord en er treedt dus ook geen vervuiling op. Hergebruik is "in". De crisis zal dit gevoel wel mede aanwakkeren, want in het algemeen is het ook goedkoper als "nieuw" en zeker is het goedkoper antiek te kopen op een veiling dan bij een antiquair.
De aanwezige restaurateurs wijzen het publiek ook nog eens op de mogelijkheid, dat een en ander hersteld kan worden en ook dat is milieu gezien raadzamer dan weggooien.
Als altijd was het aanbod zeer divers. Wat opviel waren de lage tot zeer lage richtprijzen. De veiling zal uiteindelijk uitwijzen hoe de markt ligt. Dat gebeurt deze week. Wordt vervolgd.

maandag 15 november 2010

Schadehulp van start met contra-expertise

Bericht in het Assurantie Magazine van 12 november jl. Het bedrijf Schadehulp Nederland, dat voor assurantiekantoren online schades behandelt, gaat zich bezighouden met contra-expertises, met een quote uit AM: "Er komen steeds meer bureaus op de markt die verzekerden agressief benaderen om maar zo snel mogelijk het opdracht-formulier getekend te krijgen. In de praktijk zien we vervolgens regelmatig dat dossiers in een rustig tempo worden afgewerkt, discussies worden aangevoerd waardoor de expert vaak meer behandeluren kan schrijven"
Dat is een wonderlijke redenatie. Dat enkele bureaus de verzekerden na een brandschade enigszins agressief benaderen om een opdracht binnen te slepen, zullen we niet ontkennen. Maar dat extra uren worden geschreven om een dossier te rekken en een hogere beloning te vorderen is een heel ander verhaal. De min of meer ongeschreven regel is, dat een verzekeringsmaatschappij aan de contra-expert niet meer betaalt dan wat de maatschappij-expert declareert. Schadehulp Nederland positioneert zich nu als een soort dubbelspion. Online schade regelen voor de assuradeur en tegelijkertijd de contra-expert zijn van verzekerde. Een bedenkelijk verhaal.